accreditations

Cele, zasady i zakres działania Fundacji

Fundacja została powołana w celach:

 1. Pomocy weteranom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz najbliższym członkom ich rodzin.
 2. Pomocy rodzinom i żołnierzom II Konspiracji tj. Powstania Antykomunistycznego            w Polsce w latach 1944-1963.
 3. Nawiązywania kontaktów i współpracy z organizacjami Kombatanckimi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz z organizacjami Kombatanckimi US Army.
 4. Propagowania tradycji i wartości prezentowanych przez Generała Georga S. Pattona       w Polsce oraz wśród Polonii w USA i na świecie.
 5. Rozwijania współpracy naukowej, historycznej oraz gospodarczej z organizacjami Amerykańskimi oraz Polonią w USA i na świecie.
 6. Współpracy ze wszystkimi Polonijnymi organizacjami o profilu narodowo wolnościowym na świecie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Świadczenie pomocy weteranom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz najbliższym członkom ich rodzin.
 2. Świadczenie pomocy rzeczowej rodzinom i żołnierzom II Konspiracji tj Powstania Antykomunistycznego w Polsce w latach 1944-1963, zwanego dalej „Podziemiem Niepodległościowym”.
 3. Opieka nad miejscami pamięci poświęconym żołnierzom Podziemia Niepodległościowego w Polsce i za granicą oraz nad miejscami pamięci poświęconymi Generałowi George S. Patton w  Polsce oraz nad miejscami pamięci poświęconym żołnierzom amerykańskim w Polsce i za granicą.
 4. Organizowanie spotkań okolicznościowych i rocznicowych poświęconych relacjom polsko-amerykańskim, a w szczególności żołnierzom Podziemia Niepodległościowego      w Polsce, żołnierzom amerykańskim  oraz  obywatelom polskim, którzy zacieśniali swoim działaniem przyjaźń polsko-amerykanską (m.in. generałom Tadeuszowi Kościuszko, Kazimierzowi Pułaskiemu, Ryszardowi Kuklińskiemu).
 5. Organizowanie spotkań okolicznościowych z rodzinami żołnierzy Podziemia Niepodległościowego w Polsce  oraz  z rodzinami żołnierzy   Armii Generała Pattona.